THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số :27 /2020/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020
Ngày ban hành 04/09/2020
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Xem văn bản Xem Online
Tải về