Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số :28 /2020/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020 04/09/2020 Thông tư, Điều lệ trường Tiểu học
Số :27 /2020/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020 04/09/2020 Thông tư, Quy định đánh giá học sinh tiểu học
số 24/2020/tt-bgd&đt 25/08/2020 Thông tư, Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sơ GDMN,TH,THCS chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên