Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 1198/SGDĐT-GDTrH 17/08/2020 Thông báo, V/v hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học từ năm học 2020 - 2021
4 12/07/2020 Thông báo, ngay 14 /07 họp tổng kết nội bộ