Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 858/KH-PGDĐT, ngày 09/11/2022 09/11/2022 Kế hoạch tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học năm học 20022-2023
Số: 704/KH-PGDĐT 29/10/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH THI GV DẠY GIỎI CẤP HUYỆN 2022-2023
Số :28 /2020/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020 04/09/2020 Thông tư, Điều lệ trường Tiểu học
Số :27 /2020/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020 04/09/2020 Thông tư, Quy định đánh giá học sinh tiểu học
số 24/2020/tt-bgd&đt 25/08/2020 Thông tư, Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sơ GDMN,TH,THCS chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo
Số: 1198/SGDĐT-GDTrH 17/08/2020 Thông báo, V/v hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học từ năm học 2020 - 2021
2 12/07/2020 Báo cáo,
3 12/07/2020 Công văn, huong dan ho so
4 12/07/2020 Thông báo, ngay 14 /07 họp tổng kết nội bộ
số 71/CP-2020 30/06/2020 Nghị định, Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mần non, tiểu học, trung học cơ sở
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên